Yönetim Kurulu Üyeleri

Ödenmiş sermayesi: 25.000.000 TL
Taahhüt edilen sermayesi: 25.000.000 TL

Yönetim Kurulu Başkanı: Gürsel USTA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Orhan YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi: Nedim Şener
Yönetim Kurulu Üyesi: Doğan Pençe