Politikamız

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE, ENERJİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Politika dosyasını indirmek için tıklayın

Cam ambalaj üretimi yapan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

  • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği, Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliğiyönetim sistemleri gerekliliklerine, yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara, müşterilerimizin ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
  • Süreçlerimizi, müşteri memnuniyetini sürekli kılma hedefine uygun olarak gerçekleştireceğimizi ve geliştireceğimizi,
  • Çalışanlarımız ile birlikte, alt yüklenici, tedarikçi, stajyer ve misafirlerimiz için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayacağımızı, proaktif yaklaşım ile iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyeceğimizi,
  • Güvenli gıda ambalajı üretmek için;işletmede temizlik, tertip ve düzene önem vereceğimizi, gerekli hijyen kurallarına uyacağımızı ve proseslerimizden kaynaklanabilecek tüm gıda güvenliği tehlikeleri için etkili önlemler alacağımızı,
  • Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri göz önünde bulundurarak çevre kirliliğini önleyeceğimizi ve temiz teknolojiye önem vereceğimizi,
  • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli teknoloji uygulamalarını tercih edeceğimizi, enerjinin etkin kullanılmasını sağlayacağımızı, enerji performansımızı iyileştirecek her türlü çalışmayı destekleyeceğimizi,
  • Bilgi güvenliğini gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik çerçevesinde risk analizleri yaparak sürekli iyileştireceğimizi ve bilgi varlıklarını koruyarak iş sürekliliğini sağlayacağımızı,
  • İletişim ve eğitime önem vererek çalışanlarımızın katkıları ile kalite, gıda güvenliği,çevre, enerji verimliliği, bilgi güvenliğibilincini oluşturacağımızı,iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştireceğimizi,
  • Yönetim sistemlerinin uygunluğunu ve etkinliğini devamlı gözden geçirerek müşteri memnuniyetini, ürün güvenliğini, çevre, enerjive İSG performansını sürekli iyileştireceğimizi

taahhüt ederiz.

 

Semih ÖZBAY

Genel Müdür