Politikamız

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE, ENERJİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Cam ambalaj üretimi yapan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

    ● Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği, Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliği yönetim sistemleri gerekliliklerine, yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara, müşterilerimizin ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

    ● Süreçlerimizi, müşteri memnuniyetini sürekli kılma hedefine uygun olarak gerçekleştireceğimizi ve geliştireceğimizi,

    ● Çalışanlarımız ile birlikte, alt yüklenici, tedarikçi, stajyer ve misafirlerimiz için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayacağımızı, proaktif yaklaşım ile iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyeceğimizi,

    ● Güvenli gıda ambalajı üretmek için; işletmede temizlik, tertip ve düzene önem vereceğimizi, gerekli hijyen kurallarına uyacağımızı ve proseslerimizden kaynaklanabilecek tüm gıda güvenliği tehlikeleri için etkili önlemler alacağımızı,

    ● Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri göz önünde bulundurarak çevre kirliliğini önleyeceğimizi ve temiz teknolojiye önem vereceğimizi,

    ● Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli teknoloji uygulamalarını tercih edeceğimizi, enerjinin etkin kullanılmasını sağlayacağımızı, enerji performansımızı iyileştirecek her türlü çalışmayı destekleyeceğimizi,

    ● Bilgi güvenliğini gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik çerçevesinde risk analizleri yaparak sürekli iyileştireceğimizi ve bilgi varlıklarını koruyarak iş sürekliliğini sağlayacağımızı,

    ● İletişim ve eğitime önem vererek çalışanlarımızın katkıları ile kalite, gıda güvenliği, çevre, enerji verimliliği, bilgi güvenliği bilincini oluşturacağımızı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştireceğimizi,

    ● Yönetim sistemlerinin uygunluğunu ve etkinliğini devamlı gözden geçirerek müşteri memnuniyetini, ürün güvenliğini, çevre, enerji ve İSG performansını sürekli iyileştireceğimizi

taahhüt ederiz.

 

Semih ÖZBAY

Genel Müdür