Park Cam’ın Hedefi Sıfır Atık

Park Cam, kurulmuş olduğu 2013 yılından beri yani daha henüz fikir ortaya bile atılmamışken Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya başlamıştır...

Dünyada her geçen gün nüfus ve buna bağlı olarak sanayileşme, kentleşme ve tüketim artmakta ve doğal kaynak miktarları azalmaktadır. 1900 yılı ile günümüzü kıyasladığımızda kişi başına düşen enerji tüketimi 3 katına, hammadde kullanımı ise 2 katına çıkarken nüfus 5 kat artmıştır. Dünyanın doğal kaynaklarının bir sınırı vardır, sonsuz değildir. Artan ihtiyaçlar bizi doğal kaynaklarımızı daha verimli, daha tutumlu kullanmaya zorlamaktadır. Ürünü doğal hammadde yerine ikincil hammaddeden üretmek birçok üretim sektöründe verimin artmasını ve enerji ihtiyacının azalmasını sağlamaktadır.

Sıfır Atık Projesi temelde israfı, oluşan atık miktarını azaltmak ve geri kazanılabilir atıklar ile geri kazanılamayan atıkları birbirinden ayırmayı hedeflemekte. Hem geri kazanılabilir atıkları gerek hammadde gerek yakıt olarak tekrar ekonomiye kazandırmak hem de bertaraf edilmesi gereken atık miktarını en düşük seviyeye indirgemeyi sağlamaktır. Projenin amacı mahalli 
idarelere (sokaklara), kamu kurum ve kuruluşlarına, organize sanayi bölgelerine, havalimanlarına, endüstri tesislerine, alışveriş merkezlerine vb. eskiden olduğu gibi tek tip yerine tiplerine göre farklı renklerde konteynerler konulmasıdır. Böylece halka sıfır atık bilinci aşılanabilecektir. Temelde “Ambalaj Atıkları” ve “Diğer Atıklar” olmak üzere 2 konteyner ile yapılması planlanan proje, kuruluş ve idarelerin isteğine bağlı olarak “cam”, “plastik”, “kağıt”, “metal”, “biyo-bozunabilir”, “atık yağ”, “atık pil”, “elektronik atık” ve ihtiyaca bağlı olarak diğer tip atık konteynerleri de eklenerek daha ileri seviyede de uygulanabilecektir.

Günümüz yaşam şartlarında sıfır atık üretimi neredeyse imkânsızdır; dolayısı ile sıfır atık kavramı, belki de hiç ulaşılamayacak ama sürekli bu yönde çalışmalar yapılacak bir hedeftir. Sıfır Atık Projesi her ne kadar ülkemizde ilk olarak 2017 yılında hayata geçirilmişse de dünyada, gelişmiş ülkelerde on yıllardır devam eden bir uygulamadır. Halk, atıkların azaltılması, geri dönüştürülmesi gerektiği konusunda bilinçlidir.

2017 yılı öncesinde Park Cam’ın da dâhil olduğu çeşitli sanayi kuruluşları sıfır atık uygulamasını yapmışlardır; ancak uygulama halkın bu konuda bilinçli olmaması, alışkanlıkları ve süregelen yanlış düşünce yapıları sebebi ile Türkiye genelinde yaygınlaşamamıştır.

Park Cam, kurulmuş olduğu 2013 yılından beri yani daha henüz fikir ortaya bile atılmamışken Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya başlamıştır. Fabrika geneline yerleştirilen 7 farklı renk konteyner ile atıkları kaynağında ayrı ayrı toplayarak, bertaraf edilmesi gereken tehlikesiz atık miktarını azaltmaya yönelik çalışmıştır. Bu 7 tip atık kağıt, metal, cam (yeşil ve beyaz renkli camlar için farklı konteyner kullanılmaktadır), plastik, evsel, tehlikeli (kontamine atıklar için) ve tıbbi (sadece sağlık biriminde ve kimya laboratuvarında mevcuttur) atıklardır. Ek olarak fabrika genelinde atık pil kutuları mevcuttur. Kaynağında ayrıştırılan atıklar, atık sahasında birbirlerine karıştırılmadan ayrı odalarda toplanır. Sonra ilgili bertaraf / geri kazanım firmasına gönderilmektedir. İhtiyaca göre ilgili şefliklerde daha detaylı uygulama yapılmaktadır (elektronik atıkların ya da floresan lambaların ayrı toplanmaları gibi).

Sıfır Atık Projesi’nin değişmez ve yegâne unsurlarından biri olan geri kazanım konusu,hem atıkbirikimini hem öz kaynak kullanımını azaltmakta hem de daha az enerji (doğalgaz, elektrik, vd.) harcayarak enerji verimliliği doğrultusunda sürdürülebilir bir dünyanın olmazsa olmaz parçasını teşkil etmektedir. İşte bu bilinci daha kuruluş yıllarından itibaren kendine rehber edinmiş olan işletmemiz, atıktan ürün elde etme projesi doğrultusunda 2016 senesinde aldığı Cam Ambalaj Atığı Geri Kazanımı Lisans Belgesi ile sektöründe bu lisansa sahip ilk ve tek cam ambalaj üretim tesisi olmuştur. Ülke genelindeki toplama ve ayırma tesislerinden 2018 yılında 4100 ton ve 2019 yılının ilk 3 ayında 1020 ton atık cam kırığı alınarak geri kazanılmak sureti ile cam ambalaj ürünü elde edilerek ekonomiye kazandırılmıştır.

Sıfır Atık Projesi’ne uyum kapsamında fabrikamızda daha önce uygulanmayan biyo-bozunur yani organik olarak da adlandırabileceğimiz yiyecek atıklarının ayrı toplanmasına başlanmıştır. Biyo-bozunur atıklar çürüme sürecinin kontrol altına alınması ile gübre olarak fabrika bahçesindeki toprağa can katmakta.